1 2 3 4 5 6Akciová společnost INGEM a.s.

Naše služby

Technický dozor investora

Základní náplní práce technického dozoru investora je kontrola, zda jsou náležitě dodrženy všechny podmínky smluv mezi investorem a dodavatelem stavby. Dohlíží na to, aby byly veškeré stavební práce provedeny včas a v požadované kvalitě. Dále kontroluje dodržování časového harmonogramu, upozorňuje na vzniklé vady a případné nedodržení zadávacích podmínek a vede stavební deník. Komplexní činnost technického dozoru investora pak vede ve většině případů k úspěšné kolaudaci stavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

 
Nejnovější realizace