1 2 3 4 5 6Akciová společnost INGEM a.s.

Technický dozor investora - komunikace a chodníky

Společnost INGEM a.s. relizovala tyto významné stavby:

 

Rekonstrukce silnice II/605 hr. okr. Tachov/Plzeň sever - Bor
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 228 mil. Kč bez DPH
Přeložka silnice II/184 - Obchvat obce Hájek
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 23,97 mil. Kč bez DPH
Přeložka komunikace II/196 v Poběžovicích
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Domažlice 100,320 mil. Kč vč. DPH
Úprava komunikace I/27 - I/27 most Plasy, Revitalizace socioekonomické sféry u NKP Klášter Plasy
Investor
Investiční náklady
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Město Plasy 132 mil. Kč bez DPH
Úprava komunikace I/27 - Rekonstrukce silnice I/27 Plzeň, Lidická - Plaská
Investor
Investiční náklady
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Statutární město Plzeň 147,180 mil. Kč vč. DPH
Přeložka silnice III/19351 - Dům pro seniory Černovice - odklon dopravy mimo areál ústavu
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Domažlice 22,860 mil. Kč vč. DPH
Rekonstrukce náměstí Republiky - plocha
Investor
Investiční náklady
Statutární město Plzeň, Odbor investic 159,7 mil. Kč bez DPH
Městský okruh Domažlická - Křimická
Investor
Investiční náklady
Valbek Liberec
I/27 Klatovy, most event. č. 27 - 094
Investor
Investiční náklady
Ředitelství silnic a dálnic ČR
II/231 Plzeň, Plaská - Na Roudné - Chrástecká
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
I/22 Mochtín - průtah
Investor
Investiční náklady
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Obec Mochtín
II/605 Okružní křižovatka Křimická
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Rekonstr. tramvajové trati, vod., kan. - Pražská ulice
Investor
Investiční náklady
Statutární město Plzeň
II/190 Gerlova Huť - Hartmanice
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Rek. II/189 Draženov, kruhový objezd Klenčí
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov (úsek A)
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Obec Dlouhá Ves 53,79543 mil. Kč bez DPH
Rekonstrukce silnice III/2341 Holoubkov
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Rokycany, p.o. 37,63 mil. Kč bez DPH
II/605 Rokycany - okružní křižovatka u Střelnice
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Město Rokycany 52 mil. Kč bez DPH
Rekonstrukce silnice II/198 Pernolec - Přimda, úsek 1
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
III/18019 a K Hrádku
Investor
Investiční náklady
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Zpět

 


Nejnovější realizace