1 2 3 4 5 6Akciová společnost INGEM a.s.

Naše služby

Inženýrská činnost

Pro své zákazníky vykonáváme skupinu činností, které jsou nezbytné pro úspěšné zabezpečení a realizaci stavby. Zajišťujeme vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení, koordinujeme celé projekty a zprostředkováváme komunikaci mezi všemi zúčastněnými stranami (objednatelem, zhotovitelem a úřady).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

 
Nejnovější realizace