1 2 3 4 5 6Akciová společnost INGEM a.s.

Naše služby

Projektová činnost

Projektová činnost se týká především zpracování územně plánovací dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Společnost INGEM a.s. zhotovuje kompletní projektové dokumentace pro malé i rozsáhlé stavby, které se většinou skládají z několika stupňů:

  • architektonické studie
  • dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR)
  • dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
  • dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • dokumentace pro výběr zhotovitele
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • autorský dozor

Neodmyslitelnou součástí projektové činnosti je také autorský dozor. Ten se zaměřuje především na to, aby byla stavba realizována v souladu se schválenou projektovou dokumentací a byly dodrženy veškeré podmínky stanovené projektem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

 

 
Nejnovější realizace