1 2 3 4 5 6Akciová společnost INGEM a.s.

Naše služby

Koordinace bezpečnosti práce na stavbách

Činnost koordinátora bezpečnosti práce je vykonávána držiteli osvědčení o ověření odborné způsobilosti. V přípravné části stavby koordinátor zpracovává plán bezpečnosti práce na stavbě, zajišťuje ohlášení zahájení stavebních prací a posuzuje celkový stav zajištění bezpečnosti staveniště. V průběhu realizace stavby kontroluje hlavně bezpečnost práce, upozorňuje na nebezpečí a nedostatky na stavbě, organizuje kontrolní dny, kontroluje činnosti na staveništi a spolupracuje při tvorbě harmonogramu stavebních prací.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

 
Nejnovější realizace