1 2 3 4 5 6Akciová společnost INGEM a.s.

Projektová činnost - školní a předškolní zařízení

Společnost INGEM a.s. relizovala tyto významné stavby:

 

Stavební úpravy dvou místností hosp. pavilonu 78. MŠ, Sokolovská 30
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DPS Statutární město Plzeň, MO Plzeň 1
Zpracování studie využitelnosti objektu v Plzni v areálu elektrotechnického učiliště - Vejprnická ulice
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
Studie Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Stavební úpravy odloučeného pracoviště 7.MŠ, Žlutická 2, Plzeň
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DSP, DPS, IČ k SP, AD Statutární město Plzeň, MO Plzeň 1
Nástavba ZŠ Třebotov - zvýšení kapacity
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DUR, DPS, DSP, IČ, AD, průzkumy, DZS Obec Třebotov  
Nástavba na stávající objekt ZŠ ve Vejprnicích
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DPS vč. výkazu výměr Obec Vejprnice 41 mil. Kč bez DPH
Rybnice - zateplení objektu OÚ a MŠ
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DPS, energetický audit, poradenství Obec Rybnice  
Zateplení fasády ZŠ a snížení energetické náročnosti
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DSP, DPS Město Železná Ruda  

Zpět

 


Nejnovější realizace