1 2 3 4 5 6Akciová společnost INGEM a.s.

Projektová činnost - stavby vodního hospodářství

Společnost INGEM a.s. relizovala tyto významné stavby:

 

Výstavba vodojemu Zruč - Senec
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DUR, IČ k DUR, PDPS, IČ k SP, výkaz výměr, položkový rozpočet Vodárenská a kanalizační, a.s. 21,4 mil. Kč bez DPH
Horažďovice, Komenského a Strakonická ulice - rekonstrukce části vodovodu
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DUR, IČ k DUR, DSP, IČ k SP, DPS, IČ k PS, AD Město Horažďovice 4,715385 mil. Kč bez DPH
Revitalizace rybníka v Bošicích
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DSP, DZS, AD Obec Svojšice 8,510 mil. Kč bez DPH
ČOV a kanalizace Hradec u Stoda
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DUR, DSP Obec Hradec 44,57 mil. Kč bez DPH
Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Horní Bříza
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DUR, IČ k DUR, DPS, IČ k SP, výkaz výměr, položkový rozpočet Vodárenská a kanalizační, a.s. 31,8 mil. Kč bez DPH
Valcha, Černý most - splašková a dešťová kanalizace
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DUR, IČ k DUR, DSP, IČ k SP, DZS Statutární město Plzeň
Úpravna vody Vysoká Libyně
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DUR, IČ k DUR, DPS, IČ k SP, výkaz výměr, položkový rozpočet, DZS Vodárenská a kanalizační, a.s.
Úpravna vody Pňovany
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DUR, IČ k DUR, DPS, IČ k SP, výkaz výměr, položkový rozpočet Vodárenská a kanalizační, a.s.
Plzeň, Pod Záhorskem - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DPS, IČ k SP Statutární město Plzeň
Plzeň, ulice Na Průtahu - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DSP, IČ k SP Statutární město Plzeň
Vochov - ČOV a oddílná splašková kanalizace
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DUR, IČ k DUR Obec Vochov
Vejprnice - výměna kanalizačního řadu - Jiráskova ulice
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DPS vč. výkazu výměr, IČ k SP Vodárenská a kanalizační, a.s.
Revitalizace a protipovodňová opratření akce "Benešovský potok"
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DUR, IČ k DUR, DSP, IČ k SP, DPS Povodí Vltavy
Rybnice - prodloužení kanalizační stoky E2
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
DUR, IČ k DUR, DSP, DPS, IČ k SP Obec Rybnice
Vejprnický potok - studie
Stupeň PD
Investor
Investiční náklady
Studie Povodí Vltavy

Zpět

 


Nejnovější realizace