ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
1 2 3 4 5 6


Hotel Courtyard by Marriot.
ČEZ.
Plzeňská teplárenská.
FN Plzeň - porodnice.

Vítejte na stránkách společnosti INGEM a.s.

Akciová společnost INGEM a.s.

se sídlem Barrandova 366/26, 326 00, Plzeň, IČ 63504006, se řadí mezi velice úspěšné společnosti na poli poskytování komplexní inženýrské činnosti.
Historie společnosti sahá až do roku 1993, kdy vzniklo sdružení dvou fyzických osob, které se začalo zabývat technickým dozorem investora. Toto sdružení se ale postupem času rozšiřovalo, takže v roce 2001 vznikla firma INGEM s.r.o., která byla postupným vývojem přetransformována až do dnešní podoby akciové společnosti INGEM a.s. Během tohoto vývoje získala celou řadu zkušeností s rozsáhlými i menšími projekty a podařilo se jí vytvořit si dobrou značku, pod kterou si lze představit především kvalitně odváděnou práci, rychlost a spolehlivost.
Společnost pomáhá investorům (obcím, státním organizacím i soukromým firmám) od počátku dokladové přípravy podnikatelského záměru, přes vyhotovení projektové dokumentace a projednání projektů všech stupňů až po zajištění územního i stavebního povolení.
Veškerou činnost provádí vlastními silami v oboru dopravních, inženýrských a pozemních staveb i pro rozsáhlé projekty a akce. Dále firma zajišťuje certifikovanými pracovníky i činnost technického dozoru investora, koordinátora bezpečnosti práce na stavbách a autorizovaného inspektora staveb. Za dobu svého působení získala rozsáhlé zkušenosti s kompletní přípravou a realizací nejrůznějších staveb.
Tento systém řízení spolu s certifikáty autorizovaných inženýrů a autorizace koordinátorů bezpečnosti práce ve stavebnictví, povinného dle Zákona č. 309/2006 Sb., umožňuje spolu se získanými praktickými zkušenostmi zajišťovat pro zadavatele akce komplexní inženýrskou činnost správce stavby v souladu s podmínkami České komory autorizovaných inženýrů a techniků při projednávání, plánování, vlastní realizaci a vyhodnocení akce jakéhokoliv rozsahu a zaměření.
V polovině roku 2013 došlo k převodu všech zaměstnanců dceřiné firmy Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. do společnosti INGEM a.s. V současné době probíhá v obou společnostech projekt vnitrostátní fúze sloučením, kdy společnost Plzeňský projektový a architektonický atelier s.r.o. je zanikající společností a INGEM a.s. společností nástupnickou.

Inženýrská činnost

Pro své zákazníky vykonáváme skupinu činností, které jsou nezbytné pro úspěšné zabezpečení a realizaci stavby. Zajišťujeme vydání ...

Více informací

Projektová činnost

Projektová činnost se týká především zpracování územně plánovací dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení ...

Více informací

Technický dozor

Základní náplní práce technického dozoru investora je kontrola, zda jsou náležitě dodrženy všechny podmínky smluv ...

Více informací

Dotační poradenství

Dotační poradenství souvisí s činnostmi, jejichž cílem je pomoci žadatelům získat na projekty dotace v rámci vypsaných dotačních titulů ...

Více informací

Nejnovější realizace