1 2 3 4 5 6Kontaktní informace

Akciová společnost INGEM a.s., se sídlem Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň.
IČO: 63504006
DIČ: CZ63504006


Street View Google

Kontakty

+ Základní údaje

Obchodní firma: INGEM a.s.

Zapsána: v obchodním rejstříku u KS v Plzni oddíl B, vložka 465
IČ: 63504006
DIČ: CZ63504006
Právní forma: akciová společnost
Statutární orgán: člen představenstva - Ing. Jan Michálek
Sídlo: Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň
Kancelář: Barrandova 404/28, 326 00 Plzeň
E-mail: ingem@ingem.cz
Webové stránky: www.ingem.cz
Telefon:
+ 420 377 519 811
+ 420 377 481 111
ID datové schránky: stbeizp
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Plzeň číslo účtu 1093008785/5500
Osoby zmocněné k zastupování: Ing. Jan Michálek - člen představenstva
Profil společnosti: INGEM a.s. se zaměřuje na komplexní služby v oblasti projekčních a inženýrských prací.

+ Vedení společnosti

Michálek Jan, Ing. - člen představenstva
Telefon: +420 377 481 111
E-mail: ingem@ingem.cz

+ Ekonomické oddělení

INGEM a.s. - Ekonomické oddělení

Příjmení a jméno

Telefon

Mobil

E-mail

Kohoutová Alena 377 519 811 721 984 293 kohoutova@ingem.cz
Vainfurtová Martina, Ing. 377 481 111 734 852 473 vainfurtova@ingem.cz

+ Inženýrská činnost

INGEM a.s. - Inženýrská činnost

Příjmení a jméno

Telefon

Mobil

E-mail

Janoušek Petr, Ing. 377 519 815 724 005 832 janousek@ingem.cz

+ Technický dozor investora

INGEM a.s. - Technický dozor investora

Příjmení a jméno

Telefon

Mobil

E-mail

Keller Pavel 377 519 817 721 984 292 keller@ingem.cz
Aubrecht Petr, Ing. 377 519 817 728 833 314 aubrecht@ingem.cz
Svejkovský Jan, Ing. 377 519 814 728 485 627 svejkovsky@ingem.cz
Vaněk Jan 377 519 814 602 584 948 vanek@ingem.cz

+ Koordinátor bezpečnosti práce

INGEM a.s. - Koordinátor bezpečnosti práce

Příjmení a jméno

Telefon

Mobil

E-mail

Šott Pavel 377 519 817 606 931 288 sott@ingem.cz