1 2 3 4 5 6Akciová společnost INGEM a.s.

Aktuálně

Uveřejnění rozhodnutí o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír 

Obchodní společnost
INGEM a.s.
IČ 63504006
se sídlem Barrandova 366/26, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 465
zastoupená Ing. Janem Michálkem, členem představenstva
(dále jen "Společnost")

 

oznamuje ve smyslu § 529 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady učinil dne 7.9.2016 rozhodnutí o přeměně všech akcií Společnosti na zaknihované akcie, kdy údaj o této přeměně byl zapsán do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni (oddíl B, vložka 465) dne 7.9.2016. Předmětné rozhodnutí bylo učiněno ve formě notářského zápisu sepsaného JUDr. Josefem Burdou, notářem v Plzni, pod č. N 330/2016, NZ 352/2016 a je založeno ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni pod č. B 465/SL43/KSPL.

 

Společnost tímto vyzývá jediného akcionáře Společnosti, aby své listinné akcie odevzdal Společnosti v jejím sídle, a to ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí jediného akcionáře v Obchodním věstníku. Akcionář při odevzdání svých akcií sdělí Společnosti číslo účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, na který mají být akcie Společnosti zaevidovány.

 

INGEM a.s.
Ing. Jan Michálek, člen představenstva

 

 

PROSTORY K PRONÁJMU !!!

Nabízíme k pronajmutí kancelářské prostory o velikosti 48,85 m2.

 

Cena: 1 500 Kč/m2/rok + energie a služby

 

V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle 734 852 473.

 

 


Nejnovější realizace